دسترسی سریع

19 19 21 16 1715 202114

اخبار

اسامی کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام گردید.

لیست کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسامی کاندیداهای انجمن علمی ابن سینا نام و نام خانوادگی نام انجمن امیر هومن هویدایی ابن سینا دانیال صیدالی ابن سینا سید یاسمین پرور ابن سینا سیدرضا سالاری کیا ابن سینا... ادامه متن

اطلاعیه ها

اسامی کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام گردید.

لیست کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسامی کاندیداهای انجمن علمی ابن سینا نام و نام خانوادگی نام انجمن امیر هومن هویدایی ابن سینا دانیال صیدالی ابن سینا سید یاسمین پرور ابن سینا سیدرضا سالاری کیا ابن سینا مهدی روانخواه ابن سینا مهدیه س... ادامه متن